Jag har en bred och allmän kunskap inom projektledning. Bland annat 10 års erfarenhet inom nyproduktion av bostäder från beställarsidan då jag arbetat med hela kedjan från markanvisning till färdigställd fastighet. I detta har jag även erfarenhet av bostadsrättsföreningar, gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar. Förutom nyproduktion har jag arbetat med ROT-projekt och hyresgästanpassningar.

Med stort engagemang sätter jag mig in i nya uppdrag. Jag arbetar strukturerat och noggrant med fokus på samordning och effektivitet inom projekten.

Det här är jag bra på

  • Projektledning
  • Struktur och noggrannhet
  • Arbeta proaktivt
  • Kommunikation

Kompetenser

Tjänster