Som projekt- och byggledare har jag lång erfarenhet och kunskap inom byggnation av både nyproduktion och ombyggnation. Jag har haft olika roller inom byggbranschen bland annat som platschef, projektledare, byggledare, produktionsansvarig och produktkonstruktör. Jag har även arbetat som rådgivande konsult i byggfrågor för förvaltningar samt i frågor som rör gamla byggnader med kulturbevarande åtgärder.

Jag har stor teknisk förståelse och ser helheten i ett projekt vilket bidrar till lyckade projekt. Som projekt och byggledare är två av mina styrkor att jag hittar kundorienterade lösningar och att hålla tidplaner. Min tidigare erfarenhet som entreprenör gör att jag har förståelse för både entreprenören och beställaren, vilket bidrar till en samsyn i mina projekt.

Det här är jag bra på

  • Stor teknisk förståelse
  • Se helheten i projekten
  • Kundorienterade lösningar för att uppfylla byggherreansvaret
  • Analysera strategier och se helheten i projekten
  • Skapa relationer och bygga team
  • Mycket god kunskap om klimatskalet (Tak, fasad, fönster och fönsterdörrar, Balkonger)
  • Mycket god kunskap om mur och puts
  • Mycket god kunskap om prefab montage
  • Mycket god kunskap om ädelbetong (Terrazzo golv)

Kompetenser

Tjänster

Projekt jag varit delaktig i