En erfaren projektledare med god kompetens kring komplexiteten i stora projekt. Dessutom har jag jobbat som miljösamordnare och miljökonsult i olika byggprojekt där jag varit ansvaring för ledning, styrning och uppföljning av projektens miljöarbete.

De senaste åren har jag jobbat med inomhusmiljöproblem, utredning, fuktskadeutredning och som fuktsakkunnig i olika projekt och har gått utbildningen ”Diplomerad Fuktsakkunnig”. Jag har en miljöbyggnad certifiering från Sweden Green Buildings Council och därmed är jag certifierad miljösamordnare.

Mina två kärnkompetenser är byggteknik & miljöteknik. kundorienterade företagslösningar och övergripande ledarskap.

Det här är jag bra på

  • Planera, leda och följa upp bygg/miljöprojekt
  • Kvalitetssäkring/uppföljning av byggprocessen
  • Projektledning
  • Mycket förmögen att motivera mig själv
  • Kundorienterade lösningar
  • KMA-samordning (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö)
  • Miljösamordning
  • Fuktsakkunnig
  • Säkerställa att ställda miljökrav efterlevs

Kompetenser

Tjänster

Projekt jag varit delaktig i