Jag är en nyfiken och ansvarstagande byggnadsingenjör som även har lång erfarenhet av praktiskt byggande då jag jobbat stor del av mitt yrkesliv som trä- och betongarbetare.

Min praktiska bakgrund är ett viktigt bidrag till vårt team av konstruktörer då jag har ytterligare en dimension att lägga till vår samlade kompetens – erfarenhet av att läsa ritningarna i produktion och faktiskt bygga det som ritats.

Min utbildning till ingenjör är inriktad på träbyggnation och alla typer av konstruktioner i trä ligger mig varmt om hjärtat.

Mina styrkor är praktisk erfarenhet samt att jag är en lugn lagspelare.

Det här är jag bra på

  • Problemlösning – se problem ur produktionsperspektivet
  • Kundorienterad – känner till utmaningarna i produktionsfasen
  • Ansvarstagande
  • Förmåga att se helheten och hur den ritade konstruktionen kommer se ut på bygget
  • Modellering i Revit

Kompetenser

Tjänster

Projekt jag varit delaktig i