Jag har en lång erfarenhet som byggnadskonstruktör och har arbetat i flera olika typer av projekt i de flesta projekteringsskeden vid både ny- och ombyggnation, vilket har varit både intressant och utvecklande. Resultatet av det är en fördjupad och bred kunskap inom byggnadsteknik.

Jag är en analytisk och lösningsinriktad person med ett stort engagemang att leverera på ett systematiskt och strukturerat sätt med väl genomarbetade lösningar. Trivs bäst med att tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål och då dra nytta av varandras styrkor.

Det här är jag bra på

  • Grundläggningsmetoder
  • Fuktsäkert byggande
  • Kundorienterade lösningar
  • Projektering i Revit

Kompetenser

Tjänster