Som person är jag rak, tydlig och lyhörd. Jag är van med administrativa arbetsuppgifter men är i grunden en praktiker och problemlösare som löser uppgifterna antingen själv eller i team med andra. Jag har förmågan att ta snabba och svåra beslut i trängda lägen utan att för den tappa fokus i projektet.  

Jag har arbetat i byggbranschen i mer än 35 år i olika roller bland annat som byggnadsplåtsslagare, tätskiktsmontör och projektledare. Jag har stort kunnande inom tätskikt (plåt, papp och duk) samt ROT-projekt med omfattande sanering.  

Jag har erfarenhet som projektledare för bland annat industrilokaler, förskolor, skolor och brandstationer. 

Det här är jag bra på

  • Arbetsmiljöplaner, byggmöten, kontrollansvarig (ej certifierad). 
  • Myndighetskontakter som tex. bygglov, miljökontoret, länsstyrelsen
  • Besiktningar och underhållsplaner. 
  • Plåt, taksäkerhet, sedumtak och tätskikt av alla slag. 
  • Ekonomiskt projektansvar med tillhörande kalkyler, prognoser och redovisningar 
  • Beställarstöd, förfrågningsunderlag, upphandlingar/ upphandlingar LOU. 
  • Förstudier tex. som grund för kommande investeringar. 

Kompetenser

Tjänster

Projekt jag varit delaktig i