Vi är ett medarbetarägt konsultbolag inom samhällsbyggnad och industri.

Vi arbetar inom bygg, anläggning, fastighet, infrastruktur, stadsbyggnad, och industri.

Vi är ett medarbetarägt konsultbolag inom samhällsbyggnad och industri och finns från Luleå i norr till Göteborg i söder.

Vi är övertygade om att det inte finns någon motsättning mellan att ha roligt på jobbet, leva ett hälsosamt liv och att skapa värde. Tvärtom tror vi att välmående och nytta går hand i hand, det kan inte gå bra om vi inte mår bra. På Venn skapar vi välmående och engagemang genom delägande och viktigast av allt vårt fokus på att skapa relationer och individens personliga utveckling.

Ibland får vi frågan om vi är teknikkonsulter, det enkla svaret är Ja men vi brukar säga att vi hjälper kunder inom Samhällsbyggnad och Industri med deras utmaningar. Vi har stor erfarenhet av arbete inom både industrin och samhällsbyggnadssektorn och hjälper våra kunder med tekniska lösningar men också ledarskap, affärsutveckling och utbildningar.

Vad vi står för och vad vi står upp för!

På Venn ska alla känna sig hemma och må bra. Vi ska alla bidra till att skapa en arbetsplats där likabehandling är en självklarhet, detta gäller såväl på Venns kontor som ute hos kund. För att uppnå detta har vi 2 gånger per år utvecklingsdagar inom Venn med fokus på värderingar, personlig utveckling och relationer. Vi arbetar även kontinuerligt med att bygga team och skapa en förtroendefull kultur. Kulturen bygger vi alla tillsammans och det är viktigt att alla tar sitt ansvar och säger ifrån när det inte känns bra.

Vi på Venn står för och står upp för våra värderingar:

Jämställdhet
Jämställdhet innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Vi på Venn har som mål att ha jämställda grupper, vi uppmuntrar till att bryta könsnormer och vi skapar jämställda processer.
Inkludering
Inkludering innebär att vi ser, lyssnar på och respekterar varandra för dem vi är. På Venn tar vi tillvara på människors olikheter, vi bedömer personer utifrån deras kompetens och vi skapar inkluderande processer.
Hållbart ledarskap
Hållbart ledarskap handlar om att vara hållbar och att vara med och skapa hållbara förutsättningar i organisationen. För oss på Venn innebär det att vi lever vår vision, mål och värderingar, vi arbetar med självledarskap och vi ansvarar för att ge och ta emot feedback.

Vad vi vill!

Vi är en Venn på vägen, för medarbetares och kunders bästa konsultupplevelse! Vi sätter tillit och kvalitet framför kvantitet och gör det lönsamt för våra kunder att anlita oss.

Hur vi gör!

  • Tillsammans – att bygga relationer och verka för varandras bästa. Att arbeta tillsammans inom Venn, med samarbetspartners och kunder för att nå      gemensamma mål.
  • Ärlighet/Öppenhet – vad du ser är vad du får på Venn. Vi lovar inget vi inte kan hålla och är öppna för nya idéer och möjligheter.
  • Mod – att utmana invanda mönster och gå utanför komfortzonen. Att våga prova nytt och leva våra värderingar och ledstjärnor.
  • Enkelhet – att det ska vara lätt att jobba med och på Venn. Vi hittar enklaste och bästa lösningarna.
  • Tydlighet – det ska vara lätt att förstå och nå samsyn. Tydlighet skapar trygghet, både för medarbetare, kunder och samarbetspartners.