Medarbetare

Våra medarbetare är Venns viktigaste tillgång, på Venn värnar vi om personalen och att ha kul på arbetet. Venn ska kännetecknas av samverkan, tillit, öppenhet och respekt för individen. Venn som arbetsplats ska vara en trygg plats där individer/team kan växa och känner stöd att skapa nya affärer. I Venn skall vi tillsammans bygga en kultur baserat på våra värderingar genom involvering av medarbetare och tydlighet i vad kulturen innebär och vad man som individ kan förvänta sig.