Vår resa

Venn grundades i maj 2019 med övertygelsen att välmående medarbetare ger kvalitet i uppdrag, nöjda kunder, en lönsam affär och sist men absolut inte minst glädje på jobbet. Vi arbetar medvetet och kontinuerligt med vår kultur samt har ett fokus på medarbetarnas välmående och vardag.

namnet venn

Först och främst är det svårt att komma på ett namn som känns bra, Venn var ett som föll oss i smaken. Dessutom åskådliggör ett venndiagram fördelningen av objekt i överlappande mängder, eller i vårt fall vad som händer i mötet mellan personer, erfarenheter, kompetenser och idéer. Mittendelen av venndiagrammet vår logotyp med ett V utskuret.

Hur är Venn uppbyggt?

Vi jobbar i systerbolag som vi kallar hubbar. Varje hubb har en egen nisch som antingen är geografiskt eller tjänstemässigt unik. Varje hubb siktar mot att vara 10 till 20 personer, som bildar en sammanhållen grupp samtidigt som det är en kritisk massa för att vara tryggt självgående. Varje hubb delägs av medarbetarna.

Hur ser framtidsplanerna ut?

Idag är vi 8 hubbar, finns på 7 orter och ca 40 medarbetare. Över de kommande fem-tio åren vill vi växa till att bli någonstans mellan 10 och 20 hubbar, med lågintensiv närvaro över hela landet, med specialisthubbar i storstadsregionerna. Vi vill vara stora nog att kunna ge ett helhetserbjudande till kunder och att dra fördel av samverkan mellan hubbarna. Samtidigt vill vi inte växa såpass mycket att vi blir anonyma för varandra. Vi vill inte heller in på någon börs eller köpas upp av något annat bolag.

2023
Vi bygger stolthet
2022
Vi gör det tillsammans
2021
Bättre än 2020
2020
Året vi rotade oss
2019
Året vi föddes

Historien om Venn

Den 17 maj 2019 avtäcktes hemsidan och Venn var officiellt fött. Sommaren ägnades åt att knyta kontakter och planera uppstarten. Konsultverksamheten satte igång augusti samma år. Venn grundades av Patric Kjellin, Linus Masimov och Katarina Lidén.

Venndiagram som du kanske känner igen det

Så här väljer vi att se det! 

Den 17 maj 2019 avtäcktes hemsidan och Venn var officiellt fött. Sommaren ägnades åt att knyta kontakter och planera uppstarten. Konsultverksamheten satte igång augusti samma år. Venn grundades av Patric Kjellin, Linus Masimov och Katarina Lidén.
Varför finns vi?
Vi är övertygade om att det inte finns någon motsättning mellan att ha roligt på jobbet, leva ett hälsosamt liv, göra nytta för kunder och tjäna pengar. Tvärtom tror vi att välmående och nytta går hand i hand. Vi ser att våra kollegor i konsultbranschen ibland fastnar i kortsiktigt ekonomistyrning och vi tror ju inte att det är bra grej, varken för lönsamhet eller hälsa. Därför beslutade vi att starta Venn, ett värderingsdrivet konsultföretag med ambitionen att skapa magi genom att bry sig om individen.
Vad gör vi?
Ibland får vi frågan om vi är teknikkonsulter. Vi brukar säga att vi jobbar med kunder inom samhällsbyggnadssektorn. Vi vill gärna hjälpa dem med sina utmaningar. En stor del av kundernas behov tillfredsställs med teknisk expertis, så visst är vi teknikkonsulter. Men det finns också andra utmaningar hos våra kunder. Genom gedigen erfarenhet av branschen och expertkunskaper inom exempel samverkan, ledarskap och affärsutveckling vill vi vara en helhetsleverantör av stödtjänster. Vi förstår branschens problemställningar.
Vad står vi för?
Vi står för humanism och förnyelse. Vi tror på att se, ta vara på och hjälpa varandra. Vi pratar gärna om inkludering, hållbart ledarskap och jämställdhet. Vi är inte helt säkra på hur vi ska upprätthålla en sådan kultur, men vi vet att det är dit vi vill. Och när vi vill något, då ser vi till att åstadkomma det. Vi tror också på nytta och värde i uppdragen.
Hur är Venn uppbyggt?
Vi jobbar i systerbolag som vi kallar hubbar. Varje hubb har en egen nisch som antingen är geografiskt eller tjänstemässigt unik. Varje hubb siktar mot att vara 10 till 20 personer, som bildar en sammanhållen grupp samtidigt som det är en kritisk massa för att vara tryggt självgående. Varje hub delägs av medarbetarna.
Hur ser framtidsplanerna ut?
Idag är vi fem hubbar, med ett tjugotal medarbetare. Över de kommande fem-tio åren vill vi växa till att bli någonstans mellan 10 och 20 hubbar, med lågintensiv närvaro över hela landet, med specialisthubbar i storstadsregionerna. Vi vill vara stora nog att kunna ge ett helhetserbjudande till kunder och att dra fördel av samverkan mellan hubbarna. Samtidigt vill vi inte växa såpass mycket att vi blir anonyma för varandra. Vi vill inte heller in på någon börs eller köpas upp av något annat bolag.
Vad betyder Venn?

Venndiagram är ett sätt att åskådliggöra fördelning av element i överlappande mängder. Du har säkert sett det på LinkedIn för att förklara Ikigai eller kanske har du sett någon roligare version. Vi tycker att venndiagram på något sätt kan berätta om oss, vilka vi är och vad vi vill. Vi tycker det är spännande med det som händer i mitten av möten - mellan personligheter, erfarenheter, kompetenser och idéer. Om du kisar och tittar noga så ser du att vår logotyp är mittpartiet av ett venndiagram med bokstaven V utskuren. Snyggt, va?