VI ARBETAR INOM
Bygg | Anläggning | Fastighet |
Infrastruktur | Stadsbyggnad | Industri
VI ÄR
"Ett medarbetarägt konsultbolag
som sätter människan i fokus"
VI VILL
"Vi är en Venn på vägen, för medarbetares
och kunders bästa konsultupplevelse!"
Föregående bild
Nästa bild
Venn - tillsammans

VAD GÖR VI?

Ibland får vi frågan om vi är teknikkonsulter, det enkla svaret är Ja men vi brukar säga att vi hjälper kunder inom Samhällsbyggnad och Industri med alla deras utmaningar. Vi har stor erfarenhet av arbete i projekt och har stor förståelse för projekts komplexitet och helhet. Vi hjälper våra kunder med tekniska lösningar men också projektutveckling, ledarskap, affärsutveckling och utbildningar

År av erfarenhet
0 +
Antal projekt
0 +
Kollegor
0 +

SÅ, vad är vår grej?

Vi är övertygade om att det inte finns någon motsättning mellan att ha roligt på jobbet, leva ett hälsosamt liv och att skapa värde. Tvärtom tror vi att välmående och nytta går hand i hand, det kan inte gå bra om vi inte mår bra. På Venn skapar vi välmående och engagemang genom delägande, delaktighet och viktigast av allt vårt fokus på att skapa relationer och individens personliga utveckling.

Vi vill helt enkelt göra vår resa på vårt sätt, göra det vi tror på och är bäst på. Vi gör det på riktigt, hör av dig så berättar vi gärna mer och hur!

Vad vi står för och vad vi står upp för

På Venn ska alla känna sig hemma och må bra. Vi ska alla bidra till att skapa en arbetsplats där likabehandling är en självklarhet, detta gäller såväl på Venns kontor som ute hos kund. För att uppnå detta har vi 2 gånger per år utvecklingsdagar inom Venn med fokus på värderingar, personlig utveckling och relationer. Vi arbetar även kontinuerligt med att bygga team och skapa en förtroendefull kultur. Kulturen bygger vi alla tillsammans och det är viktigt att alla tar sitt ansvar och säger ifrån när det inte känns bra.

Vi på Venn står för och står upp för våra värderingar:

Jämställdhet
Jämställdhet innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Vi på Venn har som mål att ha jämställda grupper, vi uppmuntrar till att bryta könsnormer och vi skapar jämställda processer.
Inkludering
Inkludering innebär att vi ser, lyssnar på och respekterar varandra för dem vi är. På Venn tar vi tillvara på människors olikheter, vi bedömer personer utifrån deras kompetens och vi skapar inkluderande processer.
Hållbart ledarskap
Hållbart ledarskap handlar om att vara hållbar och att vara med och skapa hållbara förutsättningar i organisationen. För oss på Venn innebär det att vi lever vår vision, mål och värderingar, vi arbetar med självledarskap och vi ansvarar för att ge och ta emot feedback.

Medarbetare

Våra medarbetare är Venns viktigaste tillgång, på Venn värnar vi om personalen och att ha kul på arbetet. Venn ska kännetecknas av samverkan, tillit, öppenhet och respekt för individen.