Bostäder – ROT

Byggnadskonstruktion, ROT-Bostäder

Projektet är utfört på uppdrag av MVB som är ett av Sveriges största privatägda byggbolag. MVB har renoverat en fastighet i stadsdelen Lunden i Göteborg åt beställaren BRA Bostäder.

Entreprenaden omfattade renovering av vinds- och marklägenheter i kvarteret Vävstolen. Förutom 13 lägenheter på vinden och 8 lägenheter i bottenvåningen, har samtliga fönster bytts och nya balkonger monterats. Takkonstruktion höjdes och fick ny utformning för att få tillräckligt med höjd i vindsplan. I entreprenaden ingick även omfattande markarbeten på innergården med nya komplementbyggnader och trappor, samt ändringar på garageplan för att säkerställa nya utrymningsvägar. Projektet slutförs 2023.

Största utmaning i projektet var att klara bärigheten med de ändringar som ritats. Att utföra bl a. håltagningar i bärande element, rivning av bärande delar samt ändringar i takkonstruktion på ett säkert sätt vid avsaknad av viktiga ursprungliga K-handlingar. Det krävdes noggrannhet, kunskap och bra samordning mellan olika discipliner.  Vi som konstruktörer hade tillsammans med entreprenör tät och djupt samarbete för att utvalda lösningar skulle utföras på rätt och säkert sätt.

Typ av projekt: Bostäder – ROT
Plats: Göteborg
Kund: MVB Astor Bygg AB
Färdigställt: 2023

Kompetenser

Tjänster i projektet

Venner i projektet