Huvudkonstruktör åt TE, KA åt byggherre

Gräsfröet 2: Om- och tillbyggnad av kontor och industri

Lecab Fastigheter utvecklar en befintlig industri- och kontorsfastighet på området Gräsdalen i Karlstad. Fastigheten har ett attraktivt läge med bra synlighet mot E18 och Lecab satsar stort på en om- och tillbyggnad i 3 plan med större fokus på kontorslokaler än tidigare utformning. Konceptet har varit lyckosamt och samtliga ytor är uthyrda innan byggstart!

Venn har uppdraget som huvudkonstruktör för Totalentreprenören 5 Snickare AB, samt Kontrollansvarig PBL åt Byggherren Lecab Fastigheter.

Projektering av K-handlingar sker som alltid hos Venn i Revit, och dimensionering av stomme görs i FEM-Design.

Kontrollansvarig ansvarar för kontrollplaner och uppföljning vid både rivningslov och bygglov.

 

*Bilderna är framtagna av Mondo Arkitekter.

Typ av projekt: Huvudkonstruktör åt TE, KA åt byggherre
Plats: Karlstad
Kund: 5 Snickare, Lecab Fastigheter
Färdigställt: Färdigställs 2024

Kompetenser

Tjänster i projektet

Venner i projektet