Delad entreprenad

Kv. Grosshandlaren 2

Nybyggnad av Kontorsfastighet yta ca 3 000 m2. Byggnaden förses med komfortkyla
via luftdistribution och kylbafflar. Uppvärmning via vattenburet värmesystem. Frikyla via borrhål och värmedistribution via värmepump

Typ av projekt: Delad entreprenad
Plats: Örebro
Kund: Bravida
Färdigställt: Pågående

Kompetenser

Venner i projektet