Bostäder och lokaler

SÄBO i Åmål kv Tjuke

Åmåls kommun har idag utmaningar att tillhandahålla ändamålsenliga bostäder (särskilt boende) för det behov som föreligger. Man tvingas idag hyra lokaler och vill i förlängningen själva tillhandahålla erforderligt antal boenden. Ett beslut har tagits utifrån de prognoser och förhållanden som förväntas i framtiden att 50 nya boenden samt tillhörande ytor för personal, administration mm skall byggas som ett nytt Särskilt boende i samhällets utkant med naturen inpå knuten.

I samverkansformen partnering så tar beställaren del av erfarenheter och kunnande från både entreprenörer och projektörer i planering och projekteringsfasen. I rollen som huvudkonstruktör ansvarar Venn för att tillsammans med PEAB ta fram hållbara lösningar ur ekonomisk, miljö-, arbetsmiljö- och stabilitetsmässigt perspektiv. Vi ansvarar även för samordning med eventuella prefab-tillverkare inom stomkonstruktionen för att få fram en korrekt och smidig produktion.

Vi är glada att vår samlade kompetens samt tydliga värdegrundsarbete uppskattas av våra kunder och att vi därigenom väljs för att genomföra samverkansentreprenader. Detta uppdrag har vi tagit i konkurrens med betydligt större och mer etablerade branschkollegor!

Typ av projekt: Bostäder och lokaler
Plats: Åmål, kv Tjuke
Kund: PEAB Sverige AB
Färdigställt: Pågående

Kompetenser

Tjänster i projektet

Venner i projektet