Totalentreprenad

Tamarinden, Örebro kommun

Nybyggnad av flerbostadshus med 139 lägenheter på en total yta av ca 13 000 m2. Byggnaden förses med uppvärmning via vattenburet golv- och takvärmesystem. Tillskottvärme via solfångare för produktion av tappvatten.

 

*Bilder är framtagna av Marge Arkitekter i samarbete med Ekologigruppen.

Typ av projekt: Totalentreprenad
Plats: Örebro
Kund: Rörtjänst i Örebro AB
Färdigställt: Pågående

Kompetenser

Tjänster i projektet

Venner i projektet