Totalentreprenad

Fågelvikskolan Tibro kommun

Ombyggnad av Fågelviksgymnasiet till 7-9-skola. Nya luftbehandlingssystem VAV för allmänventilation av lokalerna samt system för utsugsarmar och dragskåp i NO-salar.

Den totala ytan ombyggnad uppgår till ca 6500m2.

Typ av projekt: Totalentreprenad
Plats: Tibro
Kund: Bravida
Färdigställt: Pågående

Venner i projektet