• Leda och samordna möten
  • Ekonomistyrning
  • Riskkalkyl
  • Upphandling
  • Fullfölja ekonomiska och leverans uppsatta mål
  • Delegering
  • Kontaktperson
  • Sammanställa rapporter, dokumentation, bygghandlingar
  • Planera, produktion, avslut