Jag är en problemlösande byggnadskonstruktör (civilingenjörsutbildning i Samhällsbyggnad) som tycker om att arbeta tillsammans för att hitta lösningar på problem som till slut skapar den bästa byggnaden. Jag har arbetat brett inom byggnadskonstruktion sen 2015; allt ifrån mindre villor och konstruktioner till höghus och tung industri. Jag har arbetat med ny-, om- och tillbyggnad. Jag har även varit ansvarig statiker för ett flertal konstruktioner och har arbetat med 3D-beräkningar i FEM-program.

Med mig får ni en allmän och drivande konstruktör under hela byggprocessen. Jag projekterar, ritningsframställer samt dimensionerar och utför statiska beräkningar. Jag är dessutom drivande, samordnar och motiverar projekten framåt.

Det här är jag bra på

  • Dimensionering
  • Stomstabilisering
  • Problemlösning
  • Ritningsframställning
  • Projektering i Revit
  • Samarbeta i grupp

Kompetenser

Tjänster