Jag är en tvärvetenskaplig ekonom med en bakgrund som ekonom 20 år bakåt i tiden. De senaste 7 åren har jag i huvudsak arbetat med koncernredovisning, både som anställd och i interimsuppdrag.

Jag har främst arbetat i tjänsteföretag inom teknik och arkitektur men även inom bank och finans.

Några av de roller jag har haft: koncernredovisningsansvarig, ekonomiansvarig, redovisningsansvarig, controller, applikations- och koncernredovisningskonsult för att nämna några.

Det här är jag bra på

  • Hög social kompetens
  • Koncernredovisning
  • IFRS
  • Lätt för att se strukturer
  • Hög analytisk förmåga