Jag har arbetat som allmän byggnadskonstruktör sedan 2013. Har arbetat i en stor variation av projekt i alla projekteringsskeden; från tidigt skede till teknikansvar och kommunikation under produktionstid. Både ny- och ombyggnation inom bostäder, skola, laboratorieverksamhet och industri. En variation som både varit väldigt rolig och utvecklande. Det har gett mig en bred kompetens och byggnadsteknisk förståelse. Jag har även drivit flertalet projekt med besiktningar, skadeutredningar och åtgärdsföreskrivningar.

Något som gynnat mig som konstruktör är förmågan att kunna backa från detaljerna, kartlägga helhetsperspektivet och utifrån det planera framdrift. Som ledare drivs jag av att se och utnyttja gruppens styrkor. Styra alla att arbeta mot gemensamma mål och hitta optimerade lösningar som känns rätt i alla led.

Det här är jag bra på

  • Renovering av byggnader med kulturhistoriskt värde
  • Materialval
  • Grundläggningsmetoder
  • Kundorienterade lösningar
  • Kommunikation
  • Vägledning vid ingrepp i befintliga byggnadsstommar
  • Fuktsäkert byggande

Kompetenser

Tjänster