Samverkansentreprenad

Ängenäs Särskilda Boende

Vi stöttade Melleruds Kommun med samverkansledning, byggledning och KA när de byggde sin nya moderna anläggning för särskilt boende. Entreprenadsumman var ca 115 MSEK och den största investering kommunen gjort.

Entreprenaden utfördes i samverkansform och Venn tillhandahöll tjänster dels i direkt i styrgruppen, och även som support via samverkansledaren. Entreprenaden var mycket framgångsrik och målsättningarna för kvalitet, tid och ekonomi klarades med god marginal

Typ av projekt: Samverkansentreprenad
Plats: Mellerud
Kund: Melleruds kommun
Färdigställt: 2020

Tjänster i projektet

Venner i projektet