Vi inom Venn hjälper er att genomföra projekten på bästa sätt genom vår långa erfarenhet inom installation och byggledning.

Komplexiteten i dagens projekt ökar ständigt och detta beror på ökad teknisk komplexitet, kortare tidplaner, fler aktörer och intressenter. Vi har lång erfarenhet från olika pågående byggen och entreprenadformer. Vi har bred erfarenhet och gedigen kunskap av kompletta projektledningsuppdrag eller delade projekteringslednings- och byggledningsuppdrag för såväl stora som små projekt, nybyggnad som ombyggnad. Under projekttiden fungerar vi som Er representant och har det samlade ansvaret för projektets genomförande från deltagande i projekteringen till överlämnande.

För samtliga förekommande entreprenadformer som regleras av AB 04 och ABT 06 utför vi kompletta entreprenadupphandlingar. Vi styr genomförandet av projektet mot uppställda mål, såväl i fråga om tid, teknik som ekonomi.​​​​​​​

Installationssamordning-och-Byggledning på Venn

Relaterade kompetenser

Venner i tjänsten