ROT projekt, ombyggnadsprojekt inom informationsindustrin

Datacenter i gammal fabrik

Venn hjälpte en kund med tidsplanering och delprojektledning vid produktionsfasen av ett nytt datacenter i en gammal fabrik.

En industrilokal i Stockholmsområdet byggdes om för att inhysa ett toppmodernt datacenter för informationslagring. Projektet var multidisciplinärt med mycket tung ny elektronisk utrustning. Venn bidrog med konsult som var projektets tidsplanerare samt delprojektledare med ansvar för utbildning och överlämning av slutdokumentation till Underhållsgruppen hos slutkunden

Typ av projekt: ROT projekt, ombyggnadsprojekt inom informationsindustrin
Plats: Stockholm
Kund: Sekretessbelagt
Färdigställt: 2021

Kompetenser

Tjänster i projektet

Venner i projektet