Vår långa erfarenhet inom projektledning och ett gediget kontaktnät gör att Venn kan ta sig an vilket projekt som helst. Nyckeln till framgång ligger i ledarskap, kommunikation, engagemang och erfarenhet. Tillsammans med våra kunder och övriga intressenter hittar vi lösningar som är både relevanta och kostnadseffektiva

Vi på Venn har bred erfarenhet och gedigen kunskap av kompletta projektledningsuppdrag eller delade projekteringslednings- och byggledningsuppdrag för såväl stora som små projekt, nybyggnad som ombyggnad.

Projektledaren arbetar nära dig som kund och är lyhörd för behoven. Med ett kreativt arbetssätt ser vi möjligheter och vågar tänka utanför boxen för att hitta den bästa och mest effektiva vägen mot målet. Vi arbetar nära projektgruppen och beställaren för att säkerställa att alla i projektet har kunskap om dess syfte och målsättning.

Under projekttiden fungerar vi som byggherrens representant och har det samlade ansvaret för projektets genomförande från tidig förstudie till garantibesiktning. Då konsulter engageras för projekteringen medverkar vi och upprättar erforderliga avtal. Vi hanterar givetvis också samtliga myndighetskontakter.

För samtliga förekommande entreprenadformer som regleras av AB 04 och ABT 06 utför vi kompletta entreprenadupphandlingar.
Vi styr genomförandet av projektet mot uppställda mål, såväl i fråga om tid, teknik som ekonomi.​​​​​​​

Projektledning Venn

Relaterade kompetenser

Relaterade projekt

Venner i tjänsten