Ombyggnadsprojekt inom industri

Huvudprojektledare för omställning av fabrik

Venn hjälper ett industriföretag med projektledning och beställarstöd inför en större omställning i produktionsfabriken.

En industrilokal från 60-talet med produktionsline, uppgraderas för att kunna hantera framtidens mer komplicerade och tyngre produkter. Projektet har inneburit rivning av gamla kontorslokaler, gjutning av nytt betonggolv, samt uppbyggnad av ett nytt stål för upphängning av ny produktionsutrustning, med nya media och elinstallationer. Omställningsarbetet har utförts med daglig industriproduktion i samma lokal.

Venn har haft rollen som huvudprojektledare för ingående delprojekt med planering, uppföljning och koordinering mot angränsande byggnads- och produktutvecklingsprojekt.  Agerat beställare i projektering samt anläggningsfasen.

Typ av projekt: Ombyggnadsprojekt inom industri
Plats: Stockholm
Kund: Ej namngiven
Färdigställt: Pågående

Kompetenser

Tjänster i projektet

Venner i projektet