Elkonstruktion, Eplan

Implementation av nytt konstruktionssätt

Venn hjälper en kund med att implementera EPLAN som elkonstruktions verktyg för deras industri och kraftdistribution. Standardisering och rekommendation för implementation av program och konstruktionsgenomförfarande. Kunden arbetar på internationell bas och spritt över världen med produktion och design, samt tillverkning.

Den mångåriga erfarenheten och kundens arbetssätt för att underlätta och kunna bygga för framtiden. De har valt EPLAN som elkonstruktionsredskap och de vill på detta sättet standardisera sin elkonstruktion och utveckling för att kunna möta det ökande behovet av att på ett bra och rationellt sätt kunna tillhandahålla el dokumentation som de kan skicka med och som kan underhållas på ett enkelt och praktiskt sätt

Typ av projekt: Elkonstruktion, Eplan
Plats: Stockholm
Kund: Keyplants Automation AB
Färdigställt: Pågående

Kompetenser

Tjänster i projektet

Venner i projektet