Med vår långa erfarenhet inom industriautomation och verktyg för att skapa El-dokumentation (automatiseringsteknik) arbetar vi på Venn med komponenter, tekniska lösningar på ett standardiserat sätt. Vi använder verktyg för att underlätta och som gör elkonstruktion enklare och tydligare för de som skall konsumera underlaget.

Vi ser behoven att förstå elkonstruktion, process och flöden som viktiga och vår kunskap sträcker sig bortom varumärken på komponenter, vi ser sammanhangen och helheten i kombination. Teknisk lösning i sin helhet. Ritningsunderlag, PLC programmering av utrustning samt lagar/normer/standarder och regler för att kunna uppnå önskat behov.

Vi ser också detta som en del i att nyttja underlaget som produceras för att tillhandahålla och integrera underlag till andra system
som PDM/PLM system eller kanske skriva ut märkdata till märkmaskiner osv.

Elkonstruktion Venn

Relaterade kompetenser

Venner i tjänsten