Övriga anläggningar

Moderna Muséet

Projektet omfattar ca 1400 kvm takyta fördelat på 33 stycken lanterniner vilka var och en består av fyra väggar varav två glasade. Takytan mellan lanterninerna är utförd i ränndalar.

Patricia Gustafsson har suttit med i projektet sedan 2018 och är behjälplig med Byggdelsbeskrivning för Arkitekt och Konstruktion. Under 2022 har projektet kommit in i slutskede av projekteringen där förfrågningsunderlag tas fram för att upphandla entreprenör för ombyggnationen.

Under vintern 1990-1991 utlystes en arkitekttävling, för att bygga det nya Moderna Museet. Arkitekt Rafael Moneo från Spanien vann tävlingen med sitt förslag ”Telemachos”.

Under Moderna Museets fyrtionde år invigdes det nya museet den 12 februari 1998.

Några år efter öppningen upptäckte man att museibyggnaden var angripen av mögel och fuktskador.  och konstverken fick evakueras.  Åren 2002-2003 renoverades byggnaden återinvigdes februari 2004. Tyvärr har det visat sig att bristerna sitter i själva konstruktionen av lanterninerna över konsthallen som inrymmer Avdelningen för tillfälliga utställningar

Utformningen har fortsatt förorsakat problem med fuktskador.

Typ av projekt: Övriga anläggningar
Plats: Stockholm
Kund: Statens Fastighetsverk
Färdigställt: Pågående

Tjänster i projektet

Venner i projektet