Skola och förskola

Tillbyggnad Åsebro Skola/Förskola

Venn tilldelades uppdraget som generalkonsult för att utforma och upphandla tillbyggnaden av Åsebro skola 2022/2023.

Melleruds kommun handlade upp en Venn som generalkonsult för att ta fram förfrågningsunderlag för en om- och tillbyggnad av Åsebro Skola/FSK. Kommunen hade behovet av fler förskoleplatser och två nya avdelningar önskades. I uppdraget ingick att ta fram lämplig planlösning och utformning för att tillgodose de behov som fanns på flera avdelningar.

Entreprenaden omfattade även viss ombyggnad av befintliga lokaler samt uppdaterade värme och luftbehandlingsinstallationer i delar av befintlig förskola.

Största utmaningar i projektet var att på en begränsad tillgänglig yta hitta plats för de funktioner som efterfrågades av beställaren, utan att hindra flöde och tillgänglighet genom lokalerna. Vår UK Emma Hedlund på Emma H Arkitektur gjorde ett gott arbete och i dialog med verksamhet och beställare hittade vi fram till en lösning som hade efterfrågade funktioner och som rymdes inom beställarens budget.

Per Josefsson hos Venn ansvarade för projekteringsledning, AF-del, Byggbeskrivning och sedemera även uppdraget som KA i projektet. Underkonsulter till Venn ansvarade för rambeskrivningar för Brand, El & tele, Luftbehandling och VVS. Emma H Arkitektur ansvarade för ritningar och rumsbeskrivning.

Entreprenaden tilldelades LE-Gruppen AB och byggnaden färdigställdes efter sommaren 2023 enligt tidplan och med hög kvalitet.

Typ av projekt: Skola och förskola
Plats: Mellerud/Åsebro
Kund: Melleruds kommun
Färdigställt: 2023

Kompetenser

Tjänster i projektet

Venner i projektet