Viktigt är att denna görs på rätt nivå och att kompetensen för att driva projekteringen är rätt, inom Venn har vi erfarenhet från olika branscher, så som; industri, samhällsbyggnad etc. vilket gör att vi har hög kunskap inom projekteringsledning och dess komplexitet.

Vi har lång erfarenhet inom olika branscher vilket gör att vi har en bred kompetens inom området för projekteringsledning. Vi har kunskap kring projektering med olika verktyg och BIM av olika nivåer, BIM är en självklarhet för oss.

I projekteringen är det viktigt att göra rätt tekniska val då dessa senare kommer att påverka kalkylen och genomförbarheten, detta är en viktig del i vår projekteringsmetodik.

Vi på Venn utbildar också inom projekteringsledning då vi tror att branschen behöver fler duktiga projekteringsledare för att kunna genomföra de projekt som behövs och för att minska på byggfel.

Projekteringsledning Venn

Relaterade kompetenser

Relaterade projekt

Venner i tjänsten