Idrottsarena

Truppgymnastikhall i Kristinehamn

Venn upphandlades för ett antal projekteringstjänster av Bra Bygg i Kristinehamn AB för att ta fram bygghandlingar i en totalentreprenad som de vunnit via offentlig upphandling.

Konstruktionsavdelningen på Venn i Karlstad hade gjort ett antal projekt tillsammans med Bra Bygg sedan tidigare, och när de fick tilldelning på den nya Truppgymnastikhallen som skulle byggas kom frågan till Venn om ett antal projekteringstjänster.

Venn erbjöd konsulter inom Projekteringsledning, Konstruktion, BIM-samordning, Brand samt Energi och tilldelades samtliga dessa delar.

Uppdraget bestod i att ta handlingar i FU till bygghandlingar, vilket innebar en del justeringar längs vägen.

En av utmaningarna i projektet var en tight tidplan där entreprenören snabbt var tvingad att starta markarbete för att hinna klart projektet enligt avtalad tidplan. Projekteringsgruppen tillsammans med entreprenörer och beställare jobbade bra tillsammans och en tidig 3D-samordning kunde också visa vissa utmaningar som behövde hanteras i projekteringen.

Personal hos Venn ansvarade för projekteringsledning, Byggnadskonstruktion samt BIM-samordning, och underkonsulter till Venn ansvarade för Brandskyddsdokumentation och Energiberäkningar.

Typ av projekt: Idrottsarena
Plats: Kristinehamn
Kund: Bra Bygg I Kristinehamn AB
Färdigställt: December 2023

Kompetenser

Tjänster i projektet

Venner i projektet