Genom vår kunskap kan vi bidra till att uppnå klimatmål och stötta våra fastighetsägare att göra ett mindre miljöavtryck på ett redan ansatt klimat. Vi tror att det finns mycket som vi kan bidra till vårt samhälle genom att hjälpa både samhälle och industri att förstå dess klimatpåverkan.

Vår långa erfarenhet från projekt och vår samlade kunskap inom bygg och fastighetsmiljö gör att vi på Venn har en bred kunskap inom byggmiljö.

Vi kan hjälpa er med ert fastighetsbestånd eller era projekt.

  • Hur ni kan anpassa, riva eller bygga nytt gällande materialval
  • Hur ni tar hand om rivningsrester och inventering av olika material i byggnader
  • Vad ni kan använda eller återanvända
  • Hjälpa Er med era Klimatdeklarationer som alla fastighetsägare från januari 2022 är skyldiga att ta fram vid nybyggnation av fastigheter.
  • Miljöbyggnadscertifiering
  • Skriva miljöprogram för att hjälpa kommuner eller byggherrar hur man upprättar program för att hantera byggmiljöfrågor i deras projekt.

 

Tveka inte att ta kontakt med oss för att se hur vi kan hjälpa Er

Byggmiljö på Venn

Relaterade kompetenser

Venner i tjänsten