Med våra mätningsteknikers långa och breda erfarenhet inom bygg- och anläggningsmätning kan vi ta oss an alla former av mättjänstuppdrag i projektens alla skeden.
I projekteringsskedet kan vi bistå med inmätningar av befintliga förutsättningar. I produktionsfasen är våra utsättare ofta beställarens högra hand där vi tar hand om allt från utstakning, utsättning och inmätning av detaljer, lägeskontroller, modellfiler för maskinstyrning, volymberäkning, mängdreglering och mycket mer.

Våra mätningstekniker planerar varje unikt mätuppdrag utifrån projektets förutsättningar och de precisionskrav som ställs. Arbetet sker i löpande dialog med kunden med fokus på att uppsatta mål för tid, kvalitet och ekonomi hålls. Vi använder alltid rätt utrustning för varje uppgift och våra mättekniker har god vana att hantera såväl totalstation som GNSS-teknik, skanner, drönare med fotogeometrisk mätning eller lidar och sjöbottenkartering med drönarbåt.

​​​​​​​Vid mängdregleringar i anläggningsprojekt har vi gedigen kompetens inom AMA och MER som tillsammans med våra programvaror säkerställer att rätt mängduttag görs.

Venn, Mätteknik

Relaterade kompetenser

Venner i tjänsten