Med beprövad teknik och verktyg arbetar vi med system-/programutveckling och utvecklingsmiljöer i robusta och väl supporterade system så som Microsoft .NET. Men vi arbetar också i andra verktyg för att kunna leverera önskade kundlösningar.

Vår styrka i vårt systemtänk och utveckling är att vi har erfarenhet och god kännedom i praktiska och tekniska komponenter för kommunikation och utbyten mot system inom IT-miljö och produktion/processystem.

Genom våra kompetenta konsulter kan vi hjälpa er att genomföra ert projekt och ert mål med effektiva komponenter och lösningar.

Programmering dot-net Venn

Relaterade kompetenser

Venner i tjänsten