Systematisk säkerhetsplanering är en viktig del av bygg- och förvaltningsprocessen, den innefattar såväl byggarbetsmiljö-, brandskydd-, tillgänglighet-, och utformning av det fysiska skyddet samt kartläggning av de funktionskrav som föreligger från både myndigheter och brukare.

En genomgång av gällande funktionskrav i tidigt skede oavsett programskede effektiviserar både projektledning, projektering-, bygg -, förvaltning och ekonomisk process, genom att tidigt identifiera och dokumentera konflikter inom byggnadstekniska konstruktionskrav, tekniska system och mekanisk bestyckning (lås och beslag).

I rollen som rådgivande konsulter är det vår ambition att hjälpa våra kunder att planera det fysiska skyddet genom att erbjuda smarta, behovsanpassade lösningar som är hållbara och att ständigt välja de fabrikat som är mest fördelaktiga ur funktions- och ekonomiskt perspektiv. Venn arbetar helt oberoende, utan bindningar till leverantörer eller entreprenörer. Vi säljer inte heller några produkter. För er innebär det att ni får den bästa lösningen baserat på ert funktionskrav, inte den som ger leverantören högst vinst. För oss innebär det frihet att skapa säkerhetslösningar som vi verkligen tror på.

Byggledning skydd & säkerhet
Ett fysiskt säkerhetsprogram som stöd under hela byggprocessen skapar en smidig helhet som sträcker sig över olika entreprenadgränser.

 • Risk-, hot- och behovsanalys
 • Funktion- och personflödes dimensionering
 • Perimeter- och ballistisk utformning
 • Byggnadstekniska konstruktions krav
 • Brandskyddskoordinering
 • Installationssamordnare
 • Kvalitetssamordnare
 • Förvaltningsstöd
 • Säkerhetskonsult
 • Besiktning före, under och efter

Ett funktionsprogram som stöd under hela byggprocessen presenterar ingående krav från till exempel Boverkets Byggregler avseende tillgänglighet- och frångänglighet vilka ofta är styrande för utformningen av arbetsplatsen och dess planlösning. Detta ska med fördel innefatta beslagskort som redovisar hur dörr, port, lucka, fönster, galler och fasader ska bestyckas och konstrueras för att möta dem försäkringskrav vilka föreligger.

 • Projektering av lås- och beslag
 • Dörrmiljösamordnare
 • Upphandling av entreprenör
Säkerhet Venn

Relaterade kompetenser

Venner i tjänsten