Stadsbyggnad

Arbetsmiljöstöd i Norra Europas största stadsbyggnadsprojekt

Venn stöttar projekt Barkarby, dess ledningsgrupp, projektledare och entreprenörer med specialistkompetens inom Byggarbetsmiljö.

Barkarby är ett av Europas största och mest spännande stadsbyggnadsprojekt. Här planeras för 30 000 nya invånare och tusentals nya tjänstejobb i innovativa och funktionella kontor. Järfälla kommun tillsammans med bostadsbolag, näringsliv och markägare bygger en helt ny stad med bostäder, arbetsplatser, ett nytt sjukhus, lokaler för utbildning, hotell, handel, service, idrott, hälsa och kultur – mitt i Stockholms och Mälardalens framtida kollektivtrafiknav med tunnelbana, buss, pendeltåg och regional tågstation i direkt anslutning till varandra. Läs gärna mer om projektet på www.barkarby.se

I rollen som Arbetsmiljökoordinator ingår att bevaka arbetsmiljöfrågor i både projekterings- och utförandeskedet, att följa upp arbetsmiljöarbetet och agera sakkunnig inom området. Venn ansvarar för att styrande dokument och arbetsprocesser inom byggarbetsområdet finns och är uppdaterade. Samordning mellan de många olika byggherrarna är även det en stor del av arbetet för att säkerställa att utbyggnaden av staden sker på ett ur arbetsmiljöperspektiv säkert sätt. En nyckel till det är att fånga upp frågor som kan påverka arbetsmiljön i tidigt skede och minska risken för påverkan på tid- och genomförandeplaner.

Typ av projekt: Stadsbyggnad
Plats: Järfälla – Barkarbystaden
Kund: Järfälla Kommun
Färdigställt: Pågående

Kompetenser

Tjänster i projektet

Venner i projektet