Vår långa erfarenhet från projekt och vår samlade kunskap inom arbetsmiljöområdet gör att vi på Venn kan stötta i alla delar av organisationen och i olika typer av projekt.
Vi hjälper er organisation att sätta upp metodiken för hur ni skall arbeta eller utbilda er personal inom arbetsmiljö. Vi hjälper er från de tidiga skedena i planeringen och projekteringen så att ni hamnar rätt och gör det som måste göras, vi ger stöd genom hela projektet och följer upp på byggarbetsplatsen för att få en trygg arbetsmiljö.

Byggarbetsmiljö - Venn

Relaterade kompetenser

Relaterade projekt

Venner i tjänsten