Jag jobbar för och med att människor ska må bra på jobbet! Min roll som byggarbetsmiljöspecialist gör att jag får jobba med det i en av de mest olycksdrabbade branscherna och göra det jag kan för att skapa en god arbetsmiljö, både för de som utför byggnationen men också för de som ska arbeta i och omkring byggnaden. Som byggarbetsmiljöspecialist kan jag ta roller som utbildare, BAS-P och stöd till byggherrar för att följa upp byggherreansvaret, implementera arbetssätt samt att ta fram stöddokument.

Jag har erfarenhet både från industri och samhällsbyggnadsbranschen och har haft olika roller inom såsom gruppchef, projektledare, projekteringsledare, teknisk skribent, utbildare och mekanikkonstruktör. En av mina styrkor är att jag har en bred erfarenhet och stor teknisk förståelse.

Det här är jag bra på

  • Samordning av byggherrar för att skapa god arbetsmiljö
  • Kundorienterade lösningar för att uppfylla byggherreansvaret
  • Analysera strategier och se helheten i projekten
  • Mycket förmögen att motivera mig själv
  • Stor teknisk förståelse
  • Skapa relationer och bygga team
  • Driva byggarbetsmiljöfrågor och implementera i organisationen
  • Se helheten i projekten
  • Förklara och förenkla arbetsmiljöarbetet

Kompetenser

Tjänster

Projekt jag varit delaktig i