Eplan, elkonstruktion

Implementation av nytt konstruktionsverktyg

Venn hjälper en kund med att implementera EPLAN som elkonstruktions verktyg för deras industri och kraftdistribution. Standardisering och rekommendation för implementation av program och konstruktionsgenomförfarande. Kunden arbetar på internationell bas och spritt över världen med produktion och design, samt tillverkning.

I projektet kommer specialistkunskapen och den långa erfarenheten inom området väl till rätta då vår konsult på området har lång erfarenhet av att implementera och arbeta inom olika områden med just elkonstruktion, kanske inte nödvändigt just inom Life science utan inom olika industrier och andra synsätt som är direkt överförbara och kan användas direkt.

Förmåga att koppla samman behov och verktyg gör denna typ av uppdrag där det finns processer och annat utanför än att bara skapa kretsscheman också betyder att helheten att bygga en verktygskedja där elkonstruktionsprogrammet tillsammans med andra verktyg i sin helhet skapar trygghet och tillförlitlighet och att det verkligen blir som utställt resultat.

Typ av projekt: Eplan, elkonstruktion
Plats: Uppsala, globalt
Kund: Cytvia
Färdigställt: Pågående

Kompetenser

Tjänster i projektet

Venner i projektet