En elkonstruktör med mångårig erfarenhet inom industriell automation och CAD/CAE verktyg som kunskap. EPLAN Electric är ett program som jag återkommer och alltid arbetat med även om det finns många andra program på marknaden som jag har arbetat med. Det är väl de stora ledande leverantörerna av CAD system för elkonstruktion som jag har arbetat med så de flesta verktygen behärskar jag väl, men EPLAN har blivit min specialitets inriktning. Har arbetat mycket med SCADA/HMI system för industri och VA-sidan också genom åren med erfarenhet inom Intouch, FIX, Citect osv.

Allmänt teknikintresse gör att jag älskar utmaningar och finna tekniska lösningar som ibland också innefattar programmering och programutveckling. Människor är också något som intresserar mig och försöka förstå vilka möjligheter och potential som finns i dessa individer, som är mer än en siffra i statistiken.

Ett av de mest intressanta projekt jag har varit med om genom mina år som elkonstruktör är Valsverk i Luxemburg som tillverkade balkar i en helt ny fabrik. Här var det ett uppdrag åt ABB Metals & Mining som uppdraget var genom och jag fick arbeta med 3st stora anläggningar som skulle göras och ritas helt i EPLAN. Några andra uppdrag var för kärnkraftverken i Ringhals och Oskarshamn som jag har varit elkonstruktör och QA-testare för driftoptimering av ökad reaktoreffekt.

Det här är jag bra på

  • Kundorienterade lösningar
  • Mycket förmögen att motivera mig själv
  • Allmänt teknikintresserad
  • PC Programmering
  • Systemintegration
  • Analysera strategier
  • Träning, utbildning och handledning

Kompetenser

Tjänster

Projekt jag varit delaktig i