Stadsdelspark i stadsutvecklingsprojekt

Kvarnkullen – en plats för omtanke

Kvarnkullen är en stadsdelspark i Ursviks Västra delar. Ursvik är Sundbybergs största utbyggnadsprojekt och ett av de största i länet. Området bebyggs med bostäder, gångstråk, parker och mötesplatser, idrottsanläggningar, torg, skolor och förskolor

Kvarnkullen ska ge invånarna i Ursvik möjlighet till aktivitet, lek, umgänge och återhämtning. Den stora parkytan inrymmer många olika aktivitetsytor och projektet är indelat i 2 separata projekt, ett för park och ett för bollplan. Parkområdet består av ett flertal aktivitetsytor som t.ex. stadsdelslekplats, multisportsyta, odling och hundrastgård. Kvarnkullen kommer också att erbjuda uppvuxen natur och spännande kulturhistoria i form av den gamla 1600-talskvarnen Stora Stampan, som flyttades till Ursvik 1882 och nu har renoverats.

Inom parkmiljön utgör en del område för idrott och denna yta ska förses med en 7 mot 7 plan, Kvarnkullens BP. Planen uppförs i konstgräs med integrerade kylslingor för att möjliggöra ispist vintertid. Till planen projekteras två byggnader. En byggnad utgör kylmaskinrum och ett ismaskinsgarage samt WC/RWC för anläggningens besökare.

Typ av projekt: Stadsdelspark i stadsutvecklingsprojekt
Plats: Sundbyberg
Kund: Sundbybergs Stad
Färdigställt: Pågående

Kompetenser

Tjänster i projektet

Venner i projektet