Utbildning

Utbildning stöd EPLAN

Venn hjälper en kund med att implementera EPLAN som elkonstruktions verktyg för deras industri. Standardisering och rekommendation för implementation av program och konstruktionsgenomförfarande. Kunden arbetar på internationell bas och spritt över världen med produktion och design, samt tillverkning. Vi hjälper och stöttar med utbildning i elkonstruktion och verktyget EPLAN som de valt att arbeta med.  

Den mångåriga erfarenheten och kundens arbetssätt för att underlätta och kunna bygga för framtiden. De har valt EPLAN som elkonstruktionsredskap och de vill på detta sätt standardisera sin elkonstruktion och utveckling för att kunna möta det ökande behovet av att på ett bra och rationellt sätt kunna tillhandahålla el dokumentation som de kan skicka med och som kan underhållas på ett enkelt och praktiskt sätt. Den kunskap som vi har i verktyget EPLAN och kompetens inom produkter och kännedom om tekniska lösningar. Vi utbildar och standardiserar elkonstruktion i deras produktion.

Typ av projekt: Utbildning
Plats: Skövde
Kund: CEJN AB
Färdigställt: Pågående

Kompetenser

Tjänster i projektet

Venner i projektet