Vi ökar kunskapen inom vår bransch genom att utbilda våra kollegor. Att förmedla kunskap och dela med sig är något som vi på Venn värderar högt, och det leder också till ökad kunskap och medvetenhet i samhälle och industri.

Vi utför och arbetar med utbildning inom privat och offentlig sektor, samt inom Yrkeshögskolan (YH).

Utbildning på Venn

Relaterade kompetenser

Relaterade projekt

Venner i tjänsten