Jag är en person som arbetat i projekt i hela mitt yrkesverksamma liv och skapat mig erfarenhet från olika typer av projekt. Jag arbetar som utbildare, styrgruppsmedlem, projekt och projekteringsledare inom Industri och samhällsbyggnad och alla typer av projekt och inom alla faser. Jag arbetar också som rådgivare åt beställare och andra externa parter i olika projektfrågor. Mina kärnkompetenser är ledarskap och att få människor att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål i projektet.

Det här är jag bra på

  • Ledarskap
  • Projektleda med förståelse för de olika disciplinerna
  • Mycket bra på att motivera mig själv och andra
  • Kundorienterade lösningar för bästa kvalité och rätt pris
  • Att analysera projekt och stötta projekt
  • Från tidiga studier och kalkyler till genomförande

Kompetenser

Tjänster