Att skapa integration mellan system i industriella processer är en självklarhet, då produktion idag är sammankopplat med olika produktion-och IT-system. Maskinsäkerhet är än viktigare idag, i en modern produktion och tillsammans med vår kund hittar vi lösningar som är både relevanta och kostnadseffektiva.

Vi utför konstruktion och programmering, samt validering utav konstruktion och våra konsulter arbetar metodiskt med maskinsäkerhet och med verktyg för att säkerställa och beräkna ”performance level” (PL) enligt ISO-13849-1.

För att kunna utföra och planera sin automationsanläggning ställs krav på dig som leverantör av utrustning samt utav dig som ägare till denna typ av utrustning. Vi på Venn kan hjälpa er att se över er situation och rekommendera åtgärder, samt se till att det finns korrekta beräkningar och att dessa uppfylls.

Maskinsäkerhet på Venn

Relaterade kompetenser

Relaterade projekt

Venner i tjänsten