Förskola

Bergfotens förskola

Bergfotens förskola ska ge möjligheter till pedagogisk verksamhet för upp till 180 barn i Tyresö kommun. Byggnaden ska utgå ifrån Tyresö kommuns framtagna koncept för förskolor och utemiljöer. I Bergfoten ska dessutom en skolmatsal och ett tillagningskök uppföras i samma byggnad som förskolan.

Byggnadens stomme utgörs av KL-trä i två våningar med ett fläktrum placerat på tak. Projektet har målsättningen att certifieras med Miljöbyggnad silver.

Typ av projekt: Förskola
Plats: Tyresö
Kund: Tyresö Kommun
Färdigställt: Pågående

Tjänster i projektet

Venner i projektet