Jag har en bred kunskap att driva projekt både såsom beställare och utförare, då gärna i samverkan. Jag har arbetat inom offentlig och privat verksamhet, mestadels inom produktion som projektledare/projektansvarig/projekteringsledare. Jag har stor och djup kunskap av att projekt- och installationsleda komplicerade inomhusklimatsystem. Jag är en mycket noggrann, social och driven projekt-/projekteringsledare, som har lätt att kommunicera och få projektgrupper att samverka mot uppsatta mål. Jag har lång erfarenhet som ”första linjens ledare”, chef och ledarerfarenhet av att coacha andra ledare.

Utöver mina kunskaper inom projektledning är jag även Certifierad BAS-P och BAS-U behörighet K (Arbetsmiljösamordnare). Jag har sedan tidigare även varit certifierad energiexpert behörighet K och innehaft behörighet K som certifierad OVK-besiktningsman.

Det här är jag bra på

  • Ledarskap baserat på sammanhang
  • Projektledning
  • Mycket förmögen att motivera mig själv
  • Kundorienterade lösningar
  • Entreprenadjuridik
  • Anbudskalkylering

Kompetenser

Tjänster