Handläggande konstruktör/projektör med gedigen erfarenhet av K-projektering i Revit Structure. Stor erfarenhet av att projektera bostäder, industriprojekt & Skolor med tillhörande idrottshallar.
Projekterat stommar i trä, stål & betong. Erfarenhet finns även kring Prefab projektering såsom tillverkningsritningar för väggblock (Träprefab), Kaplistor för LT-balkar & stålritningar.

Det här är jag bra på

  • Mycket förmögen att motivera mig själv
  • Kundorienterade lösningar
  • Handledning

Kompetenser

Tjänster

Projekt jag varit delaktig i