Jag är en projekt- & byggledare med stort engagemang och omfattande kunskap inom byggnation av nyproduktion och ombyggnad av alla förekommande samhällssegment. Jag har haft olika roller inom byggbranschen såsom avdelningschef, uppdragschef, civil disciplinledare, projektledare, byggledare, projekteringsledare, konstruktör.

Jag har även arbetat som rådgivande konsult i byggfrågor både inom industrin och för förvaltningar samt i frågor som rör gamla byggnader med kulturbevarande åtgärder. Mina två kärnkompetenser är kundorienterade lösningar och övergripande ledarskap. Mitt absolut mest utmanande men även utvecklande projekt var när vi med extremt tight tidplan skulle bygga en ny klorfabrik.

Det här är jag bra på

  • Ledarskap med värme och engagemang
  • Byggleda för bra balans mellan beställare och entreprenör
  • Projektleda med förståelse för de olika disciplinerna
  • Mycket bra på att motivera mig själv
  • Kundorienterade lösningar för bästa kvalité och rätt pris
  • Analysera komplexa konstruktionsproblem
  • Rådgöra och hitta lösningar vid tvister

Kompetenser

Tjänster

Projekt jag varit delaktig i