Projekledning för totalentreprenad

Om- & Tillbyggnad Tjörns Ishall

Venn hjälper Stiftelsen Tjörns Ishall att kunna erbjuda barn och ungdomar en modernare och tillgänglig ishall samt utföra energibesparande åtgärder.

Projektet avser projektering för rivning, ny- och tillbyggnad av ishall. Yta som arbetet avser: Rivning ca 320 kvm. Nybyggnation i två plan totalt ca 1120 m2. Ny läktare för 550 åskådare. Samt renovering av befintliga apparatrum, omklädningsrum och café.

Vilket kommer ge lägre underhållskostnader och bättre arbetsmiljö. Venn bidrar med projekterade, byggledare, KA,  upphandling av entreprenörer samt agerar tekniskt stöd för beställaren.

Tjörns ishall byggdes 1983-1984. Fastigheten bestod innan ombyggnad av en stor huskropp (arenarummet) samt ett par tillbyggnader vilka innehåller entré, omklädningsrum med duschar, garage, och gym.

I projektet ingår även att montera solceller på taket av tillbyggnaden samt uppgradera det befintliga värmesystemet för en bättre energiförbrukning. Venn hjälper genom detta kommunen att spara energi genom installationen av solceller samt byte till LED-belysning i hela arenarummet.

Under fem år har Patricia Gustafsson hjälpt Stiftelsen Tjörns Ishall med planering och projektering av den nya ishallen. Arbetet har inneburit att sitta med i ett renoveringsråd där medlemmar från Stiftelsen och de olika föreningarna medverkat för att identifiera behoven och komma fram till den bästa lösningen för att sedan projektera fram handlingar, handla upp entreprenör och genomföra bygget.

Typ av projekt: Projekledning för totalentreprenad
Plats: Rönnäng Tjörn
Kund: Stiftelsen Tjörns Ishall
Färdigställt: Pågående

Kompetenser

Tjänster i projektet

Venner i projektet